Corporate | Kurumsal

HAKKIMIZDA

Karadeniz Doğa ve Çevre Derneği, | Blacksea Nature and Environment Association (KADOÇED) yerel lokasyonlu uluslararası bir dernektir. Karadeniz ve kıyısındaki ülkelere ait bütün doğa dostu katılımcılara üyelik sistemi açıktır. Genel merkezi Fatsa’dadır, İstanbul, Sakarya, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon’da şubeleri, Ukrayna, Tekirdağ, İstanbul, Karabük, Sinop, Ünye, Rize, Artvin, Gürcistan temsilcilikleri bulunmaktadır.

AMAÇ

Biyolojik çeşitliliğin korunması, dünya mirası endemik bitkilerin tespiti ve korunmasına yönelik etkinlik ve faaliyetler, Karadeniz ve kıyılarınının korunması, Karadenzi Kıyılarında çevresel doğa yürüyüşü ve eko turizme yönelik destinasyon kalitesinin artırılmasının sağlanması, bölgede yürütülen madencilik faaliyetlerinin kamuoyunca denetimi ve denetim bilincinin oluşturulması, buna ilişkin bilimsel raporların hazırlanması, madencilik sonrası ekolojik bozulmaların önlenmesi ve takibine yönelik bilinç oluşturma, bölgemizde çevresel temizlikler, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının çevre düzenlemelerinde danışmanlık yapmak, ekosistemi derinden etkileyebilecek faaliyetlerde BİLİMSEL RAPORLAR hazırlamak, çevre ve trekking gezileri düzenlemek, yenilenebilir enerji kullanımı ve teşviğine yönelik farkındalık oluştucu faaliyetlerde bulunmak, geri dönüşüm ve kaynağından ayrıştırmaya yönelik kamuoyun ve tüketici bilincinin oluşturulması.

KADOÇED, bütün bu amaçlarını ve faaliyet alanlarını bünyesideki TREKKİNG, (Doğa Yürüyüşü Kulübü) BİSİKLET Külübü, KANO Kulübü, GRAFFİTİ Kulüpleriyle birlikte koordineli olarak yürütür.

KADOÇED, Karadeniz Kültür ve Çevre Dernekleri Federasyonu nun oluşturulması için girişimlerde bulunmakta, buna ilişkin, şimdiye kadar bölgede protokolü yapılmış 20 den fazla çevreci dernek bulunmaktadır.

Derneğimiz bünyesinde, Çocuk Çevre Gönüllüleri, Engelli Çevre Gönüllüleri olmak üzere iki alt topluluk ta bulunmaktadır.

Hakkımızda

Yönetim

Vizyon-Misyon