Vizyon-Misyon

VİZYON:

Karadeniz ve kıyısında bulunan ülkeler ve bu ülkelere ait kentlerde yaşayan insanların, karadeniz ve kıyısı ile birlikte karadenizin sosyo kültürel ikliminin uzandığı alanlarda çevre bilincinin oluşturulması ve bu coğrafyadaki çevrenin korunmasına yönelik sosyal ve kültürel faaliyetleri, SÜRDÜRÜLEBİLİR mantıkla yürütmek, bu konuda her zaman devletler ve devlet üst kuruluşlarıyla koordineli olarak yürütmektedir.

MİSYON:

Biyolojik çeşitliliğin korunması, dünya mirası endemik bitkilerin tespiti ve korunmasına yönelik etkinlik ve faaliyetler, Karadeniz ve kıyılarınının korunması, Karadenzi Kıyılarında çevresel doğa yürüyüşü ve eko turizme yönelik destinasyon kalitesinin artırılmasının sağlanmasıEKOSİSTEMİ bozucu faaliyetlerin takibi, denetimi ve farkındalığının oluşturulması, bölgede çevresel temizlikler, çevresel faaliyetlerle ilgili BİLİMSEL RAPORLAR hazırlamak, çevre ve trekking gezileri düzenleyerek çevre bilincini canlı tutmak, yenilenebilir enerji kullanımı ve teşvikine yönelik farkındalık oluştucu faaliyetlerde bulunmak, geri dönüşüm ve kaynağından ayrıştırmaya yönelik kamuoyun ve tüketici bilincinin oluşturulması faaliyetlerini bütün şube temsilcilik ve bağlı kulüpleriyle yürütmek.