About Us | Hakkımızda

 

ABOUT US

Blacksea Nature and Environment Association (KADOCED) is an international local association. The membership system is open to all nature-friendly participants from the Blacksea coastal countries. Central Office is in Fatsa / Ordu, with offices in Kiev / Ukraine, Istanbul, Sakarya, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize and Artvin, and representatives in Tekirdag, Karabuk, Sinop, Unye and Tiflis / Georgia.

THE GOAL

 • Protection of biological diversity,
 • Activities for detection and protection of endemic plants,
 • Protection of the Blacksea and its coasts,
 • Increasing the destination quality for trekking and eco-tourism on the Blacksea coast,
 • Preparing scientific reports on mining activities in the region, creating public awareness on the prevention and monitoring of post-mining ecological deterioration,
 • Environmental cleaning activities in the region,
 • Consultancy on landscape projects of public and non-governmental organizations,
 • Preparing scientific reports in activities that may adversely affect the ecosystem,
 • Organizing trekking trips,
 • Carrying out awareness raising activities in order to expand the use of renewable energy,
 • Creating public and consumer awareness for recycling and separation at source.

KADOÇED carries out all these objectives and activities in coordination with TREKKİNG CLUB, BIKE CLUB, KANO CLUB and GRAFFITI CBUL.

KADOÇED is making initiatives for the establishment of the Federation of Black Sea Culture and Environment Associations. There are more than 20 environmental associations which have been signed protocols in the region.

Within the body of our Association, there are two sub-groups: Children Environmental Volunteers and Disabled Environmental Volunteers.

 

HAKKIMIZDA

Karadeniz Doğa ve Çevre Derneği, yerel lokasyonlu uluslararası bir dernektir. Üyelik sistemi Karadeniz ve kıyısındaki ülkelere ait bütün doğa dostu katılımcılara açıktır. Genel merkezi Fatsa’dadır, Ukrayna, İstanbul, Sakarya, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’de şubeleri, Tekirdağ, Karabük, Sinop, Ünye, Gürcistan’da temsilcilikleri bulunmaktadır.

AMAÇ

 • Biyolojik çeşitliliğin korunması,
 • Endemik bitkilerin tespiti ve korunmasına yönelik etkinlikler,
 • Karadeniz ve kıyılarının korunması,
 • Karadeniz kıyılarında doğa yürüyüşü ve eko turizme yönelik destinasyon kalitesinin artırılmasının sağlanması,
 • Bölgede yürütülen madencilik faaliyetlerine ilişkin bilimsel raporların hazırlanması, madencilik sonrası ekolojik bozulmaların önlenmesi ve takibine yönelik kamuoyunda denetim bilinci oluşturma,
 • Bölgemizde çevre temizlik etkinlikleri,
 • Kamu ve sivil toplum kuruluşlarına peyzaj projeleri konusunda danışmanlık,
 • Ekosistemi olumsuz etkileyebilecek faaliyetlerde bilimsel raporlar hazırlamak,
 • Çevre ve trekking gezileri düzenlemek,
 • Yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaşması için farkındalık oluştucu faaliyetlerde bulunmak,
 • Geri dönüşüm ve kaynağında ayrıştırmaya yönelik kamuoyu ve tüketici bilincinin oluşturulması.

KADOÇED, bütün bu amaçlarını ve faaliyet alanlarını bünyesideki TREKKİNG, (Doğa Yürüyüşü Kulübü) BİSİKLET Külübü, KANO Kulübü, GRAFFİTİ Kulüpleriyle birlikte koordineli olarak yürütür.

KADOÇED, Karadeniz Kültür ve Çevre Dernekleri Federasyonu’ nun oluşturulması için girişimlerde bulunmakta, buna ilişkin, şimdiye kadar bölgede protokolü yapılmış 20 den fazla çevreci dernek bulunmaktadır.

Derneğimiz bünyesinde, Çocuk Çevre Gönüllüleri, Engelli Çevre Gönüllüleri olmak üzere iki alt topluluk ta bulunmaktadır.