Ethic Board | Etik Kurul

Ethic Principles:

KADOÇED Etik Kurulu 11 üyeden oluşur, etik kurulu üyeleri Yönetim Kurulu tarafından atanmış bulunmaktadır. Kurul aşağıdaki ilkeler çerçevesinde etik ihlalini kurumsal etik ihlali ve çevresel etik ihlali bağlamında ele alır.

 1. Ekolojik ve çevresel hayatın kalite ve güvenliğini arttırmak amacı ile bilimsel beceri, bilgi ve mühendislik yeteneklerini uygulayabilecek, bu konularda sorumluluk ve yetki sahibi kişilerce yapılmalıdır.
 2. Her bir faaliyeti sosyal, kültürel, ekonomik, çevresel ve güvenlik açılarından ele alarak, uzun dönemli gereksinimlerin karşılanabilmesi için dünyadaki mevcut kaynakların en etkili şekilde kullanımı için gayret gösterilmelidir.
 3. Doğruluk, dürüstlük ve güvenilirlik değerleri
 4. Güvenlik, sağlık ve toplum refahı
 5. Kişisel ve kurumsal yaşamda, tüketici değil üretici odaklı bakış sergilenir, tam geri dönüşüm temel etik değerdir.
 6. Çevre korunması varsayılan asıl değerdir.
 7. Kaynakların tedbirli kullanımı ve korunması
 8. Kişisel bilgilerin gizliliği esas alınır.
 9. Seçim ve görevlendirmelerde çoğulcu ve katılımcı demokratik ilkeler ve tam saydamlık.
 10. Hayvanları insan hayatı kadar önemli görür ama asla insan önceliği ihmal edilmez.
 11. Üye ve gönüllülerimiz, toplum sağlığı, güvenliği ve çevre kalitesini en üst düzeyde tutmalıdırlar,
 12. Güvenilir öneri ve kararlara ulaşabilmek için, mevcut kaynakların ve enerjinin en etkili şekilde kullanımı ve korunumunu da sağlayacak şekilde, proje ve faaliyetlerinin sosyal ve çevresel etkilerini dikkatle incelemelidirler,
 13. Çevre duyarlılığının teşvik edilmesi her zaman temel değerdir.
Ethic Aplication:
For ethic aplication; info@kadoced.com
Prof.Dr. Kamuran ELBEYOĞLU / Toros Üniversitesi (Başkan)
Prof.Dr. Mesut DOĞAN / İstanbul Üniversitesi
Prof.Dr. Harun DEMİRKAYA / Kocaeli Üniversitesi
Prof.Dr. Yakup BULUT / Mustafa Kemal Üniversitesi
Prof.Dr. Serap İNCAZ / Nişantaşı Üniversitesi
Doç.Dr. Sevim BUDAK / İstanbul Üniversitesi
Doç.Dr. Armağan ÖZTÜRK / Artvin Çoruh Üniversitesi
Doç.Dr. Aynur ATMACA CAN / Marmara Üniversitesi
Doç.Dr. Huriye TOKER Yaşar Üniversitesi
Dr. Hasan TAŞÇI / Esenler Belediye Başkan Yardımcısı
Filiz KURTULMUŞ / Çevre Yüksek Mühendisi