Raporlar

Derneğimizce Hazırlanan Raporlar:

  1. Terme Termik Santral Fizibilite Etüd Raporu
  2. Altıntepe Altın Madeni Ocağı Çevresel Etki Durum Değerlendirme Raporu