Uluslararası Çevre Dergisi İçin Kurulum, Katılım Çağrısı | Call for Team Members for The Establishment of the ‘International Journal of Natural Sciences and Environmental Research’

Çevre Gönüllüleri, Aktivistleri, ve Bilim İnsanlarına Açık Çağrımız:

Karadeniz Doğa ve Çevre Derneği (KADOÇED) bünyesinde yayınlanacak, olan ve Karadeniz Şairler ve Yazarlar Derneği Yayın Kurumu Online Bilgi İletişim ve Medya Hizmetleri paydaşlığı ile yürütülecek olan Uluslararası Doğa Bilimleri ve Çevre Araştırmaları Dergisi kurmayı / çıkarmayı planlıyoruz.

Dergimiz için isim belirlenmesi ve uluslararası bilim insanı ekibinin ve editoryal kadrosunun oluşturulması amacıyla çağrıya çıkmış bulunmaktayız.

  1. Öngörmüş Olduğumuz Yayın Kapsamı:

Doğa Bilimleri, Çevre Bilimleri, Alan Yönetimi, Coğrafi Bilimler, Biyolojik Araştırmalar, Peyzaj Çalışmaları, Çevre Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Kentleşme ve Yerel Yönetimler, Çevre Politikaları, Çevre Koruma Araştırmaları vb.

2. Dergi İsmi İle İlgili Açıklamalar:

Dergimizin varsayılan dili İngilizce olacaktır. Dergi adı da uluslarası olması ve küresel ölçekte bilimsel eserlerin yaygın olarak katılımı için İngilizce olacaktır. Bu bağlamda dergi adının mümkün olan en kısa domain e sahip olması veya yayın kapsamındaki temel terimlerden birinin veya birkaçının uyumlu ve etkili kısaltması şeklinde de bir isim tercihimiz olabilir.

3. Yayın Ekibi İle İlgili Açıklamalar:

Dergimizin editoryal ekibi ve yayın ekibi, 1. maddede belirtilen yayın kapsamında bilimsel çalışmalarda bulunan kişilerin adil çoğulcu ve katılımcı kombinasyonuyla gerçekleştirilecektir. Editoryal ekibin, iyi derecede İngilizce bilmeleri şarttır.

Bu çerçevede çıkaracak olduğumuz dergiye ilişkin ilkelerimizi ülkemizde ve bölgemizde bulunan bilim insanlarının ilgi, bilgi ve katılımına sunuyoruz.

Dergi Sekreteryası İletişim Bilgileri:

Kurumsal Web: www.kadoced.com

Kurumsal E posta: info@kadoced.com

Kurumsal Tel: -90 452 310 20 30 | -90 532 486 45 03

Kişisel GSM: -90 532 513 54 90

Dr. Ahmet FİDAN

Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi

Karadeniz Doğa ve Çevre Derneği Genel Başkanı

Online Bilgi İletişim ve Medya Hizmetleri Genel Yayın Koordinatörü